Spínané zásuvky

Mechanická relé

Pro spínání vyšších proudů a napětí se používají relé. Mechanická relé obsahují cívku elektromagnetu a kontakty, které přitáhne cívka, když jí prochází proud.

Mechanická relé mají ale svoje nevýhody, například proto … že jsou mechanická.  Při sepnutí dochází k zákmitům, takže relé vlastně sepne a rozepne několikrát během pár milisekund. Při rozepnutí zase nedojde k odskoku kontaktů dostatečně rychle, takže se dokáže vytvořit elektrický oblouk, při něm se vytváří velké množství tepla a je tak celkem slušná pravděpodobnost, že dojde ke svaření kontaktů a obvod už zůstane navždy zapnutý. Především se to týká vyšších a indukčních zátěží (motory, ohřívače, sodíková výbojka s tlumivkou, …).

SSR

SSR (Solid State Relay) tyto nevýhody odstraňují. Neobsahují žádné mechanické součásti, dokáží spínat řádově rychleji, nic necvaká, jsou menší. SSR jsou polovodičové spínací prvky. Občas se jim říká polovodičová relé. Nevýhodou je, že je na SSR větší ztráta napětí, takže oproti relé více hřeje a bývá vhodné jej doplnit o chladič. Je ideální pro řízení například ohřevu pomocí PWM (Pulse Width Modulation) – rychlé pulsy s proměnnou délkou. SSR bývají dražší než mechanická relé.

Pro pro spínání 4 zásuvek tedy raději použijeme SSR.