Analogový vstup

Utilizando o ADC do ESP8266   ADC ESP8266 má maximální rozsah 1V, takže je třeba malé úpravy proměřen větších napětí. nejjednodušší forma je napěťový dělič, sestává se z odporové sítě s pouze …