Meteostanice

Jedná se o projekt meteostanice, která bude měřit rychlost větru, směr větru, srážky, teplotu a vlhkost.

Napájí se (po USB) 5V/1A.

Čidla

Rychlost větru

Měří se jednoduchým anemometrem, otočná část obsahuje magnet, statická jazýčkové relé. Rychlost větru se dá vypočítat podle počtu impulsů 2.4km/h = 1otočka/s

Směr větru

33k *
6.57k
8.2k *
891R
1k *
678R
2.1k *
1.41k
3.9k *
3.13k
16k *
14.12k
120k *
42.12k
64.9k *
21,88k

Ukazatel směru větru obsahuje v otočné části jeden magnet, pevné části je umístěno osm jazýčkových relé, která spínají podle toho v jakém směru je ukazatel natočen. Jednotlivá relé jsou připojená k sadě rezistorů, výstupem je pak proměnlivý odpor podle směru větru.

Hodnoty výsledného odporu, od severu, po směru hodin:

Srážkoměr

Pracuje na principu překlápěcího člunku (houpačky). Jedna část se naplní vodou, zváhne houpačku, tím se obsah vyleje a začíná se plnit druhá část … a tak dokola. Na houpačce je připevněn magnet snímaný jazýčkovým relé a každý puls tedy znamená, že proteklo množství deště odpovídající objemu člunku.

Teplota

Pro měření teploty je možné použít DHT22, AM2301, AM2303 … ale ty do roka odcházejí, především vlhkostní část. Proto je fajn volba trochu dražší BME280, ten měří i tlak.

Vlhkost

Se dá v pohodě měřit kombinovanými čidly, tedy stejnými jako pro teplotu.

INSTALACE

Software

Dvojitým stiskem resetu se meteostanici smaže konfigurační soubor a spustí se v AP módu.

Objeví se síť s SSID sensorio a heslem 1234.

Kdyby se administrační rozhraní samo neukázalo nachází se na http://192.168.4.1

Defaultní jméno a heslo administrátora je:

login: sensorio
heslo: 1234

Po vyplnění základních informací o WiFi síti se jednotka restartuje v klientském módu a připojí.

V menu Nastavení / Editace nastavení je potřeba vyplnit informace o lokalitě stačí adresa, zbytek se podle Google doplní), k výšce umístění je potřeba připočíst výšku senzoru nad zemí.

Bez nastavení výšky se nedopočítá správně tlak a meteostanice bud vracet jen tlak naměřený, nikoli už přepočítaný na hladinu moře.

Součástí firmware je i plugin pro odesílání informací do InfluxDB, ta aktuálně běží na server.sensorio.cz databáze je: grafana, uživatel ani heslo není třeba vyplňovat a do pole field1 stačí zapsat: /!/ (což značí všechny zprávy týkající se lokální jednotky)

Pro rychlé nastavení meteostanice je fajn cesta, pomocí předpřipravených projektů (projekt obsahuje nastavení jednotlivých senzorů).

V menu Automatizace / Knihovna projektů, ve složce Meteo, je projekt meteostanice. Zvolením projektu a stisknutím tlačítka Stáhnout projekt Meteostanice, se stáhne nastavní senzorů (viditelné v záložce Senzory). Pro správnou funkci je ještě nutné v menu Nastavení / editace nastavení zvolit I/O piny pro I2C sběrnici: SDA: D1 a SCL: D2, pak Uložit a restartovat

Hardware

K instalaci meteostanice je potřeba mít, vodováhu, kompas křížový a plochý šroubovák a kombinačky (ty se vždy hodí pro utahování).

U růžice/směru větru je potřeba najít stranu označenou N (north) a tu namířit na sever.

Celá sestava by pak měla být vodorovně (aby správně fungoval směr větru, rychlost a srážkoměr).

Srážkoměr by měl být uchycený co nejníže, aby při případném silném větru se sestava nerozhoupala a neznikly tak nežádoucí impulsy na výstupu srážkoměru.

Srážkoměr je dobré vytřít tekutými stěrači, sníží se tak chyba vzniklá smáčením.

Teplotní senzor v radiačním štítu by se měl ideálně umisťovat 2m nad zemí. Nad přirozeným povrchem, ideálně trávníkem. Prosté pravidlo pro umisťování senzorů je, že má být od nejbližší překážky vzdáleno 10x dál než je výška jeho umístění.

Teplo/vlhkoměr není dobré mít nad střechou, ovlivňuje ho sálavé teplo.

Senzory větru pak musí být co nejdále od svislých ploch/zdí, u nichž vznikají stoupavé proudy, které ovlivňují měření.

Napsat komentář