Řízení odvětrávání podle vlhkosti

Jednoduchý hygrostat, který zařídí odvětrávání při překročení nastavené meze vlhkosti