Udržování klimatu ve skleníku

Pěstování rostlin často vyžaduje udržovat parametry prostředí konstantní. Typicky se řídí teplota a vlhkost. U některých druhů, především hub jako je hlíva ústřičná se monitoruje a řídí úroveň CO2.

Pomocí automatizace je možné naprogramovat různé druhy řízení například PID, bit bang, hystereze …